Schema

Nyinsatt: FREDAG – Fredags-AW kl. 16.30-17.30 Vaxö skola (2 februari – 22 mars)
Ändrad plats: Seniorgympa måndagar är flyttad till Sporthallen, Campus (från 18 mars)