Schema för vårterminen är här!

Vårterminen börjar måndagen den 8 januari med få ändringar i schemat från i höstas.
Anmäl dig här . Notera att även medlemmar sedan hösten måste anmäla sig igen.
Välkommen!